TřebíčDnes.cz
TřebíčDnes.cz » Zpravodajství » Zprávy

Výběr střední školy: jak nešlápnout vedle, na co se zaměřit a koho se ptát

28.01.2020
Téměř 80 tisíc deváťáků čeká rozhodnutí, kam jít dál studovat. Na výběr střední školy a podání přihlášky mají současní deváťáci čas do 1. března. Nerozhodným uchazečům mohou napovědět dny otevřených dveří. Co dalšího může pomoct s výběrem střední školy?
Foto: skolajarov.cz
1. GYMNÁZIUM, NEBO ODBORNÁ ŠKOLA
Podle dat MŠMT přijmou každý rok střední školy více než sto tisíc studentů prvních ročníků. Většina žáků volí gymnázia nebo obory s maturitou, kolem 30 tisíc uchazečů se rozhodne studovat odbornou školu s výučním listem. Právě na středních odborných školách výrazně roste v uplynulých pěti letech počet studentů. "První aspekt, který ovlivňuje počet žáků, je vývoj demografické křivky. Poslední zhruba dva roky dochází opět k mírnému nárůstu počtu žáků končících základní školu a tím logicky dochází ke zvyšování počtu žáků hlásících se na střední školy. Dalším aspektem je skutečnost, že v posledních několika málo letech dochází k posunu pohledu veřejnosti na učební obory. Tím, jak se obecně zvyšuje nedostatek kvalifikovaných a kvalitních řemeslníků, roste také jejich prestiž ve společnosti a pochopitelně i jejich finanční ohodnocení," vysvětlil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Vybrat si střední školu, která nasměruje uchazeče na budoucí povolání, je výhodné i podle ředitele Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) Martina Vodičky: "Naši studenti jsou hned po maturitě schopni samostatně pracovat. Mohou tak například na rozdíl od absolventů gymnázií jít po ukončení studia rovnou do praxe. A pokud jdou na vysokou školu, tak si ke škole snáze, budou-li chtít, naleznou zaměstnání. Navíc 75 procent našich studentů pracuje už ve třetím ročníku, většina z nich v oboru."

2. UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE
Uchazeči o studium na středních školách myslí dopředu a školu vybírají i podle toho, po jakých profesích je na českém trhu práce největší hlad. I z toho důvodu roste o studium na odborných a specializovaných školách meziročně zájem. "Vysoká poptávka po absolventech řemeslných oborů na trhu práce a s tím související dobré ohodnocení jejich práce samozřejmě s nárůstem zájmu o studium řemeslných oborů souvisí. Dále je mezi mladými lidmi zájem o to pracovat s novými technologiemi, a ne pouze studovat ?suchou" teorii. Odborné školy dnes intenzivně spolupracují s firemním sektorem, a mohou tedy svým žákům umožnit už v rámci studia jistotu uplatnění a současně možnost seznámit se s novými trendy," popsal růst zájmu uchazečů Miloslav Janeček.

Mezi nejlukrativnější vzhledem k uplatnění na pracovním trhu patří v Česku vedle řemeslných oborů ty informatické. "Poptávka firem po ICT absolventech v posledních letech narostla mnohem rychleji, než zvládnou školy produkovat, ročně se na nás obracejí firmy se stovkami pracovních nabídek a naši absolventi si mohou vybírat," doplnil ředitel školy zaměřené na IT obory Martin Vodička.

3. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pokud se žák rozhodne pro studium řemesla, čeká ho ještě volba zaměření. I v tom nemá spousta uchazečů jasno. "Doporučoval bych vybrat si několik škol s různým zaměřením a ještě se pokusit stihnout dny otevřených dveří, případně požádat o individuální návštěvu. Prohlídka odborných pracovišť školy a možnost popovídání si se současnými žáky a učiteli odborného výcviku každému uchazeči hodně napoví," řekl Miloslav Janeček.

Návštěvu vybrané školy doporučuje i Martin Vodička. "Desítky uchazečů jsou stále nerozhodnuty a využívají poslední termíny dnů otevřených dveří. Jelikož se mohou hlásit na maximálně dvě školy, pečlivě zvažují všechny možnosti a přesvědčí je až návštěva školy pár týdnů před podáním přihlášky. Studium IT oborů vyžaduje cit pro matematiku a logické myšlení, ale vše ostatní jsme schopni žáky naučit. Vzhledem k tomu, že IT dnes zasahuje do takřka všech činností a odvětví, dochází k nárůstu pracovních míst pro absolventy a jejich uplatnění na trhu práce je naprosto bezproblémové," uvedl.

4. POVĚST ŠKOLY A ÚSPĚCHY ABSOLVENTŮ
Kromě jednotných přijímacích zkoušek z češtiny a matematiky, které tvoří 60 procent výsledku, školy přihlížejí také k vysvědčením z 8. a 9. tříd na základní škole. Například na SSŠVT jsou pak výše hodnoceny známky z matematiky, fyziky a češtiny.

"Na webových stránkách a sociálních sítích, které škola provozuje, lze vyčíst informace o průběhu výuky ve škole i všech mimoškolních aktivitách. Úspěšnost studentů u maturit nebo přijímaček na VŠ eviduje web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMATu) a kvalitu výuky shrnuje inspekční zpráva veřejně přístupná na webu České školní inspekce. Podle ohlasů našich absolventů víme, že pokud má student o obor zájem, naučíme ho věci, ze kterých bude čerpat celé bakalářské studium na VŠ a ještě dlouho v zaměstnání," uvedl ředitel SSŠVT. Ta vychovává "ajťáky" od svého vzniku v roce 1994 a stojí také za celorepublikovou soutěží IT-SLOT.

"Stejně cenným indikátorem je množství firemních partnerů školy a členství v odborných ceších a společenstvech. Seriózní partneři se propůjčují ke spolupráci jen se školami, u kterých mají garantovánu odbornou kvalitu výuky, a tedy i absolventů," doplnil Miloslav Janeček ze SOŠJ.

5. KVALITA VÝUKY A VYBAVENÍ
Především ve specializovaných řemeslných a informativních oborech je kromě teoretické výuky důležitý také důraz na praxi a technologie, které má škola pro ideální přípravu žáků k dispozici. "Stavební a dřevařské obory by měly mít možnost využívat špičkově vybavené dílny a pro studenty zahradnických oborů je velkým přínosem vlastní školní zahrada se skleníky. Zahradnická část naší školy má nejdelší tradici, která sahá až do roku 1909. Nyní škola nabízí 39 různých oborů, které často vyučujeme jako jediní nebo jedni z mála v republice," nastínil Miloslav Janeček.

Stejné je to také s obory ICT a vybavením učeben. "Při srovnání počtu žáků a počítačových učeben ve škole je vždy patrné, jak častá bude výuka ICT přímo na počítačích. Kvalitní výuka ICT je spojena s moderními technologiemi, které by měly být pravidelně aktualizovány. Se zastaralými počítači a bez dalších investic nemůže fungovat," poukázal Martin Vodička.

6. INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Rozšířeným vodítkem pro rodiče i žáky bývají webové stránky škol. Virtuálně stvořený obraz se však od toho reálného může hodně lišit. Skutečně nezávislé hodnocení školy nabízejí inspekční zprávy, které jsou veřejně přístupné na webu České školní inspekce.

"Ze zprávy uchazeči zjistí, zda je škola na nadstandardní nebo podprůměrné úrovni, zda modernizuje své vybavení, jak vede výuku cizích jazyků nebo jaké žákům nabízí aktivity nad rámec výuky. Rodiče také velmi zajímá, jak si škola vede u maturit. To je opět snadno dohledatelné na internetu, konkrétně na webové stránce Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMATu)," shrnul Martin Vodička.

7. DÍVKY, ŘEMESLO A POČÍTAČE
Řadu dívek láká studium oborů, které ještě před několika málo lety byly doménou spíš chlapců. I když na školách nabízejících výuku informačních technologií a řemeslných oborů stále ve skladbě studentů hrají prim chlapci, dívek na nich přibývá. "Celkem tvoří dívky něco přes zhruba 20 procent žáků naší školy. V oborech zaměřených na zahradnictví tvoří dívky většinu (zhruba 75 %). Co se týče dívek v řemeslných oborech, jedná se o jednotlivce. Nicméně mezi žákyněmi i absolventkami máme již truhlářku, instalatérku, podlahářku nebo malířku a lakýrnici. Současně je třeba konstatovat, že tyto žákyně vždy patří k těm nejlepším v oboru, a to i v odborném výcviku. Jsou cílevědomé a v chlapeckém kolektivu se dokáží prosadit. Jako vždy platí, že to není pro každého, ale kdo opravdu chce, ten je úspěšný, pokud tedy dívky zvažují studium řemesla, určitě by neměly mít z podání přihlášky obavy. Na naší škole není žádný technický obor, který by nemohla nebo nezvládla absolvovat dívka," uvedl Miloslav Janeček.

Odbornice IT se v Česku potýkají s až desetinásobnou převahou mužů. V grafických oborech, ale i v programování přitom často předčí své kolegy a firmy už to vědí. Mnohé dívky však stále od studia informačních technologií odrazuje zažitý stereotyp, že pro takové vzdělání nemají vlohy. "Převaha chlapců je ve třídách patrná, na druhou stranu na studentkách je vidět, že je v ryze mužském prostředí máloco rozhodí. V praxi se vyžaduje samostatnost, organizovanost a disciplína, aby byl IT odborník schopen nalézt vlastní cestu k řešení problému a precizně ji naplnil. Takovou schopnost někdy postrádají i nejlepší ajťáci, zatímco dívky ji mívají přirozeně v sobě," míní Martin Vodička.


Autor: Mgr. Petra Ďurčíková
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

Na pomoc s likvidací černých skládek můžou obce dostat až milionovou dotaci

Nelegální skládky a smetiště trápí nejednu obec. Představují značné riziko pro životní prostředí, mohou z nich unikat nebezpečné látky do půdy, vody i ovzduší a vážně znečistit lokální ekosystémy. S likvidací tzv. černých skládek pomůže samosprávám ...

Kraj Vysočina ve spolupráci s Potravinovou bankou Vysočina předchází plýtvání potravinami

Ve Výdejnách se jednorázové tašky nahradí opětovně použitelnými. Krajský radní Pavel Hájek, do jehož gesce spadá oblast lesního a vodního hospodářství ...

Kraj Vysočina na další rozšíření sportovní infrastruktury v regionu vyčlenil 170 milionů korun

Zastupitelstvo kraje v minulém týdnu vyhlásilo dotační program Sportovní infrastruktura 2024 II, který podporuje výstavbu a rozšíření sportovních zaří ...

Na Vysočině se o údržbu silnic postará čtrnáct nových vozů

Silničáři rozšířili svůj vozový park o stroje s celoročním využitím. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny nově na silnice v regionu pošle šest univ ...

Na Vysočině vznikne nový systém pro evidenci sbírek muzeí a galerií

Kraj připravuje centrální systém určený pro evidenci sbírek. Doposud využívané systémy přestávají splňovat požadavky muzeí a galerií pro moderní dokum ...

Neděle 14.7.2024
Kraj Vysočina
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes